info@carobel-romeyns.be   +32 55 45 54 99

Pensioensparen

pensioensparenWist u dat het wettelijk pensioen een stuk minder zal zijn dan uw huidige inkomsten?

Een extra kapitaal opbouwen om uw levenskwaliteit te behouden is daarom geen overbodige luxe. U kan een aanvullend pensioen opbouwen via een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering.

Wat is het verschil?

Met een pensioenspaarfonds belegt u in een beleggingsfonds. Dit fonds bestaat uit aandelen en obligaties. U weet dus niet wat de eindopbrengst zal zijn. Dit soort fondsen kunnen een hoger rendement bieden, dit is echter niet zeker. Het risico is dus groter dan in pensioenspaarverzekeringen. Voor de voorzichtige belegger die het niet zo heeft met schommelingen is een spaarverzekering een betere optie. Hier kent men vooraf het rendement van de stortingen en is er geen risico. Mogelijk komt er ook nog een winstdeelname bovenop afhankelijk van de resultaten van de maatschappij. Wenst u beiden, zekerheid en een mooi rendement, dan kan u een combinatie nemen van TAK 21 (veilige deel met vast rendement) met TAK23 (fondsen deel met variabel rendement).

 

U kan aan pensioensparen doen met belastingvoordeel vanaf uw 18de tot en met uw 64e. De belastingvermindering geldt alleen als u ten minste 10 jaar spaart. Men begint dus best zo vroeg mogelijk met pensioensparen.

De belastingvermindering van 30% geldt slechts voor een gespaard bedrag van 960 euro (MAX bedrag in 2018).

U kan ook opteren om 1230 € te sparen, let op dan is het fiscaal voordeel 25%.

Wilt u meer weten of een pensioensparen onderschrijven? Contacteer ons voor afspraak.

Langetermijnsparen

Moeder dochter spaarvarken

Heb je geen woonkrediet meer dan heb je ook geen woonbonus meer.
Of heb je misschien nog ruimte voor een bijkomende belastingvermindering?

Dan is het langetermijnsparen de ideale formule om nog wat fiscaal voordeel te genieten.

Net zoals bij de pensioenspaarverzekering spaar je via een levensverzekering. Dat kan ofwel via een TAK 21 formule, waar u op voorhand de intrest kent op de stortingen. Een extra winstdeelname is mogelijk afhankelijk van de resultaten van de maatschappij. Wenst u een iets dynamischer formule waar het rendement hoger kan zijn?

Dan kies je beter voor de TAK 23 formule waar het rendement afhankelijk is van de gekozen fondsen. Dit is dan ook een product die enkel past bij de klant die iets meer risico wenst te nemen. Een combinatie TAK 21/23 is een optie die meer en meer wordt afgesloten. Maandelijkse stortingen zijn mogelijk via domiciliëring.

Belastingsvoordeel van 30%

Het maximum bedrag dat u per jaar kan storten is afhankelijk van uw inkomen, met als maximum 2310 euro.

Koppels die samen één aangifte indienen kunnen elk een contract afsluiten, premies storten en belastingvermindering krijgen.

Voorwaarden

Het contract moet minimuum 10 jaar lopen

U moet het contract flsuiten voor de leeftijd van 65 jaar

Ook als u 65 of ouder bent kan u blijven genieten van de belastingsvermindering wat niet zo  is bij pensioensparen. Voor alle stortingen betaalt u een premietaks en een instapvergoeding maatschappij.

Flexibel

U kan steeds uw spaarbedrag aanpassen of zelfs al eens een jaar overslaan.

Wanneer opnemen

U kan vooraf bepalen wanneer u met het contract wenst te stoppen. Dit is echter niet zo verstandig gezien u dan geen verder belastingvoordeel kan genieten.

De eindbelasting wordt op 60 jaar ingehouden en bedraagt 10% op de gedane stortingen.

Bent u pas gestart na uw 55ste dan gebeurt deze taxatie op de tiende verjaardag van uw contract. Stortingen die u na deze taxatie doet brengen u het meeste op. Vermijdt om uw langetermijnsparen  op te nemen voor uw 60ste. Doet u dit toch, dan is er 33% bedrijfsvoorheffing + gemeentebelasting verschuldigd.

Wilt u meer weten of een langetermijnsparen onderschrijven?

Contacteer ons.

Schuldsaldo verzekering

levensverzekeringEen hypotheeklening kiezen gaat verder dan zoeken naar de laagste rentevoet. De juiste keuze van schuldsaldoverzekering is net zo belangrijk en kan u ook een pak zorgen besparen. De meeste banken eisen dat de overlijdensdekking van de  ontleners minstens gelijk moet zijn aan het bedrag van het ontleend kapitaal.

Voorbeeld: Indien u samen met uw partner een lening aangaat van 100.000€ volstaat het dus in principe dat u een schuldsaldoverzekering onderschrijft van elk 50.000€. Maar wat bij een overlijden?  U of uw partner draait dan ineens alleen op voor de vaste kosten en ook nog eens voor de helft van de lening.

Ons advies: verzeker 100% op beide ontleners.

We hebben hier de gepaste formule voor.
Eenvoudig medische goedkeuring – Gratis voorlopige dekking mogelijk.
Meer weten? Contacteer ons.

Successieverzekering

levensverzekering 2U kunt volledig legaal successierechten vermijden door middel van handgiften of bankgiften. Maar indien u als schenker binnen de 3 jaar na de schenking overlijdt, zullen uw begunstigden toch nog successierechten moeten betalen op deze transacties. Dit kan vermeden worden door de schenking te registreren en schenkingsrechten op te betalen. Een andere mogelijkheid is het afsluiten van een successieverzekering. De successieverzekering is een tijdelijke individuele overlijdensverzekering met een duurtijd van 3 jaar. De polis dekt dan op die manier de te betalen successierechten tijdens de 3 jarige risicoperiode na schenking.

Wij kunnen u begeleiden in dit hele proces om uw dossier zo efficiënt mogelijk af te werken.