bereikbaar ma tot vrij van 9 tot 12u

BTW vragenlijst

BTW-VERKLARING

ONGEVALSDOSSIER : ........................................

ONGEVAL D.D. ...................................................

Inlichtingen te verstrekken door de schadelijder:

Ondergetekende .......................................................................................................................................

Wonende te ..............................................................................................................................................

IBAN: …………………………………………………………………………………………………….. BIC:………………………………………………………………………………………………………. verklaart :

BEROEP :

Hoofdberoep :................................................................……............................................................

B.T.W.-registratienummer :.................................................……......................................................

Bijkomend(e) beroep(en) :............................................................................................................

............................................................................................................

De schadelijder is aan de B.T.W. onderworpen als volgt:

Geheel Gedeeltelijk

Niet (*)

Indien gedeeltelijk : Percentage : ........................................

BESCHADIGD VOORWERP:

Ondergetekende is gerechtigd de B.T.W af trekken:

Geheel Gedeeltelijk

Niet (*)

Indien gedeeltelijk: Percentage : ........................................ Indien het een motorvoertuig betreft:

Plaatnummer :....................................................................

Merk voertuig: ..................................................................

Gebruik van het voertuig: beroepsdoeleinden

Privé

Gemengd Privé - Beroep (*)

(*) Overbodige schrappen.

Ondergetekende verklaart op zijn eer dat bovenvermelde inlichtingen volledig met de waarheid overeen- stemmen en geeft hierbij de maatschappij uitdrukkelijk de toelating onderhavige gegevens ter controle over te maken aan de Controlediensten van de B.T.W.

Datum: ……………………………………………. De schadelijder: ......................................................

Handtekening : .......................................