bereikbaar ma tot vrij van 9 tot 12u

Renumeratiebeleid

Ons kantoor zet zich loyaal, billijk en professioneel in voor de belangen van haar klanten.

Het remuneratiebeleid van het personeel van ons kantoor of elke andere verbonden persoon (bv. Een subagent) leeft deze verplichting na. Er wordt geen enkele regeling getroffen op het gebied van beloning, op het gebied van verkoopdoelen of anderszins, die hemzelf of zijn werknemers ertoe kan aanzetten een klant een bepaald verzekeringsproduct aan te bevelen, terwijl de verzekeringsdistributeur een ander verzekeringsproduct zou kunnen aanbieden dat beter aan de behoeften van de desbetreffende klant zou voldoen.

  • Vergoeding

Ons kantoor vergoedt enkel via een vaste verloning, welke niet gebonden is aan de realisatie van commerciële doelstellingen.

  • Incentives

Onder de hiernavolgende strikte voorwaarden kan ons kantoor gebruik maken van incentives :

*De incentive doet geen afbreuk aan de belangen van de klanten.

*De incentive is niet verbonden aan een welpbepaald product of een beperkt gamma van producten.

*De waarde van de incentive is beperkt en redelijk.

*De periode die in overweging wordt genomen voor de toekenning van de incentive is voldoende lang.

*De incentive zet niet aan tot het nemen van buitensporige risico's in verband met duurzaamheidsrisico's.

lndien blijkt dat de belangen van de klant niet werden gerespecteerd, wordt de incentive, of de waarde ervan, teruggegeven en warden de gepaste maatregelen genomen tegen de betrokken persoon.

  • Commerciële doelstellingen

Ons kantoor stelt geen commerciële doelstellingen vast.